7 stappen plan

 1. Leren en ontwikkelen begint met zelfinzicht: ga naar de vragenlijst: http://coachinsports.nl/question/start
 2. Je krijgt een persoonlijk leerprofiel retour, met antwoord op de vraag: hoe leer ik? Hierdoor kun je je profiel verbreden en je leercapaciteit versterken.
 3. Meld je aan bij Coachinsports, zie bij Contact op deze site en stuur een e-mail.
 4. Zodra je betaling is ontvangen, krijg je het 7 stappenplan. Dit wordt in een persoonlijk (video)gesprek met je doorgenomen.
 5. Je leert werken met het model ’15 aspecten van coachleren’, http://coachinsports.nl/coach-learning In een ontleedkundig proces stel je vast wát je wilt verbeteren, waar je (nog) beter in wilt worden en hóe je dit aan gaat pakken. Ontdek de 7 leerstrategieën; vergroot je leercapaciteit. Als je de hoe-keuzes hebt gemaakt, maak je een begin met de uitvoering van je plan in de 7 weken durende leer-actie-periode.
 6. In deze periode houd je een logboek bij, met korte notities van de uitvoering van de leeracties en de resultaten ervan. Mail het logboek aan de leercoach van Coachinsports, in week -3 en in week-5 van de leer-actie-periode. Je krijgt per omgaande feedback.
 7. Sluit het traject af met een korte beschrijving van het rendement van je acties:

  • Waarin ben je als trainers coach nu beter geworden?
  • Waarin zijn jouw sporters nu beter geworden?
Terug